Učitelj v podaljšanem bivanju Vizija, delo in izzivi

zbornik – Ljubljana, 2011
ISBN 978-961-92823-3-5
32 prispevkov
218 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.ucitelj.org.

Cena: 25,00 EUR Znižano 12,50 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

Samostojno učenje in projektno učno delo
 • Ana-Urška Konjajeva: Odkrivanje učnih težav in učna pomoč
 • Darja Rijavec: Dvig kakovosti podaljšanega bivanja z vpeljavo računalnika
 • Nataša Maver Šoba: Zvezdogled Dore in prvo srečanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo v osnovni šoli
 • Karin Trepelj: Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v podaljšanem bivanju
 • Majda Pur: Projekt: Dežela velike tovarne besed
 • Alja Žekar, Barbara Štimulak, Tanja Remih: Svet na dlani v oddelku podaljšanega bivanja
 • Mateja Lešničar: Motivacija otrok v oddelku podaljšanem bivanju
 • Helena Dugonjić: Z veseljem beremo in pišemo
Vzgojni pristopi
 • Pavlina Ošlak: Umeščenost podaljšanega bivanja v OŠ v primerjavi z razrednim poukom in počutje učencev v obeh oblikah vzgojno izobraževalnega dela
 • Tamara Velikonja, Martina Maršič: Restitucija v podaljšanem bivanju
 • Daša Vukašinovič: Projekt: Koraki k uspešnejši socialni integraciji
 • mag. Nadja Bagon: Čudežna moč lutke
 • Mateja Veber: Vse je mogoče in še več - Mavrični otroci
 • Irena Demšar: Tedenske pikapolonice
 • Romana Ravnikar: Razredna klima v oddelku podaljšanega bivanja
Učitelj kot osebnost
 • Andreja Burja Čerin: Poučevanje v podaljšanem bivanju - izziv za osebnostni in profesionalni razvoj
 • Irena Demšar: Izgorelost učiteljev: znaki in možnosti ukrepanja
Ustvarjalno preživljanje prostega časa
 • Frančiška Klobučar: Ustvarjalnost v podaljšanem bivanju
 • Leonida Gregorič: Ustvarjalne delavnice
 • Leonida Gregorič: Ustvarjalna delavnica z učenci in starši
 • Andreja Urbančič: Tudi jaz sem lahko pisatelj - spodbujanje branja
 • Miroslava Fon: Ustvarjamo iz odpadne embalaže – vesoljci
 • Lucija Erčulj: Podaljšano bivanje kot igra in kako jo igrati
 • Helena Murgelj: Tudi mi praznujemo
 • Julija Grm: Tehnična ustvarjalnost v podaljšanem bivanju
 • Vesna Ramšak: Ekologija tudi v podaljšanem bivanju
 • Petra Vinder: Eksperimenti so zakon
 • Aleksandra Kovačič: Projekt: Zanimivosti morskih globin
 • Urška Tičar: Gledališka skupina podružnične šole Žabnica
 • Cvetka Puhar: Gibalne dejavnosti na prostem v oddelku podaljšanega bivanja
 • Mateja Šumenjak: Gibalne aktivnosti v oddelku podaljšanega bivanja
 • Nada Bezgovšek: Uporaba naravnih gradiv pri urah podaljšanega bivanja