Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB

zbornik – Ljubljana, 2014
ISBN 978-961-92823-9-7
18 prispevkov
130 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.ucitelj.org.

Cena: 25,00 EUR Znižano 12,50 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

 • Mateja Lešničar: Gibanje je pomembno za celostni razvoj otroka
 • Tamara Velikonja: Preko sprostitveno gibalnih dejavnosti do boljših medosebnih odnosov
 • Kristina Kragelj: Glasbeno gibalne aktivnosti
 • Manja Vinko: Sprostitev v podaljšanem bivanju 1. razreda
 • Irena Malovrh: Sprostitev in gibanje preko igre in zgodbe
 • Mateja Korenič: Ustvarjalne delavnice in sprostitvene aktivnosti povezane z barvo in gibom
 • Jana Keržan: Ustvarjalni gib v ustvarjalnem preživljanju časa v podaljšanem bivanju
 • Aleksandra Jagarinec: Pravljice z jogo - predstavitev projekta v OPB
 • Helena Murgelj: Gibanje skozi igro
 • Majda Pur: Plesno sproščanje v oddelku podaljašanega bivanja
 • Maja Krajnc: Sprostitveno gibalne dejavnosti v 1. razredu OPB
 • Vesna Ramšak: Vaje in igre za umirjanje in sproščanje
 • Petra Pipenbaher: Na obisku v Žabji šoli
 • Miha Kimovec: Evropsko prvenstvo v košarki v oddelku podaljšanega bivanja
 • Petra Pipenbaher: Utrjevanje znanja o Sloveniji v 3. razredu
 • Sergeja Petročnik, Matej Žist: Utrjevanje učne snovi ob gibanju
 • Veronika Lisjak Banko: Prilagoditve sprostitveno-gibalnih dejavnosti pri gibalno oviranih otrocih v CIRIUS Kamnik
 • Barbara Pistotnik, Mojca Cesar: Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupno gibalno dejavnost