Praktične strategije v OPB

zbornik, Ljubljana, 2016
ISBN 978-961-93789-4-6
52 prispevkov
337 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.ucitelj.org.

Cena: 30,00 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

 • Dr. Taisir Subhi Yamin (Nemčija): Excellence, Creativity and Innovation in Education
 • Dr. Ljiljana Krneta (Bosna in Hercegovina): Kreativnost u školi-produkt savremenog i (ili) tradicionalnog obrazovanja

Učne strategije

 • Petra Gašparič: Učenčeva osebna mapa v podaljšanem bivanju v 1. razredu
 • Štefka Smej: Ko se skupaj učiva, naju učenje bogati
 • Helena Murgelj: Samostojno učenje in domače naloge
 • Zehra Biščević: Motivacijski pristop k učenju in poučevanju
 • Mateja Jerina: Kurikulum odličnosti - pot do samostojnih in odgovornih posameznikov, ki bodo kot odrasli prispevali k dobrobiti družbe (Škotska kot primer dobre prakse)
 • Maja Brezovar: Delo z nadarjenimi učenci v času OPB

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

 • Daša Vukašinovič: Kreativno razmišljanje po de Bonu: novi pristopi spodbujanja aktivne udeležbe učencev v učno-vzgojnem procesu
 • Metka Koder: Otroška ustvarjalnost – iskrice neskončne domišljije
 • Nejc Pogačnik: Brez ideje do ideje
 • Alenka Tominšek: Novoletni copatki in jelenčki
 • Petra Pipenbaher: Plesno-gledališko ustvarjanje v OPB
 • Alenka Tominšek:Dejavnosti po branju
 • Mojca Pertot: Ustvarjalne in druge aktivnosti v podaljšanem bivanju
 • Marija Frontini: Jaz bi pa nekaj ustvaril
 • Tadeja Rupar: Od branja do lastne pravljice v podaljšanem bivanju
 • Vesna Burjak: Z eksperimenti se učimo
 • Dr. Tina Ilgo: Spoznavanje kitajske kulture in jezika skozi projektno delo ter ustvarjalne delavnice v OPB
 • Marjeta Blatnik:UPČ na šolskem dvorišču - Ustvarjanje z naravnimi materiali

Naravoslovje

 • Anita Vogrin: Zametki zeliščarstva na naši šoli
 • Katja Završnik: Ekologija na drugačen način
 • Izidora Černigoj: Projekt ohranjanja okolja
 • Petra Prevolšek: Gremo okrog sveta
 • Irena Malovrh: Narava – zakladnica ustvarjalnega materiala
 • Špela Eržen: Raziskovanje domače okolice v podaljšanem bivanju med ustvarjalnim preživljanjem časa

Sprostitvene dejavnosti

 • Maja Leben: Gibalne in sprostitvene dejavnosti v OPB
 • Remza Lulić: Popestrimo čas v sklopu podaljšanega bivanja
 • Tanja Pongrac: Osrečujemo druge in sebe
 • Sebastjan Abbad: Spodbujanje trajnostnega razvoja z gledališko predstavo
 • Gotar Marija: Uporaba EFT metode v podaljšanem bivanju

Jezik in književnost

 • Staša Kobe: Projekt razvijanja funkcionalne pismenosti v oddelku podaljšanega bivanja
 • Andreja Burja Čerin: Spodbujanje družinskega branja, bralne motivacije in interesa za branja v PB
 • Leonida Gregorič: Travček, groznovilca in drugi knjižni junaki
 • Vesna Zidar Antlej: Dejavnosti na področju gibanja – povezava z učenjem tujega jezika (angleščine) v zgodnjem obdobju
 • Manja Vršič: Knjiga + računalnik = sodobno spodbujanje branja
 • Elena Shikanich: Tuji jezik - ruščina v OPB

Igra

 • Petra Pugelj Peca: Projektno raziskovanje učinkov igranja didaktičnih iger na znanje učencev
 • Katarina Šotl in Suzana Fece: Izdelava didaktičnih iger učencev posebnega programa in nižjega izobrazbenega standarda
 • Tanja Močnik: Igrače iz odpadnih materialov
 • Peter Jerina: Učenje in utrjevanje znanja z računalnikom
 • Liljana Klobučar: Igre naših staršev
 • Polona Krajnc: Spoznavanje naše domovine slovenije na igriv način
 • mag. Vera Stoilov Spasova: Kako navdušiti učence za ohranjanje ljudskega izročila?

Praktične strategije

 • Mojca Abbad: Ustvarjanje z odtisi in obrisi dlani in prstov v podaljšanem bivanju
 • Ida Haramija: Projektno delo nas povezuje
 • Petra Pugelj Peca: Z metodo oddelčnega natečaja in vsebinami ciljev rednega pouka do doseganja ciljev podaljšanega bivanja
 • Romana Ravnikar: Ročna dela in ustvarjalno preživljanje prostega časa
 • Simona Cepin: Prsti, ki šivajo
 • Iza Dojer: Warhol, Mondrian, Kandinsky, aboriginska umetnost - likovna umetnost skozi otroške oči
 • Alenka Pesjak, Aljaž Igor Topole: Športni dnevi v podaljšanem bivanju
 • Marjeta Blatnik: Prava ideja